Airi Masilionienė

AVNT ATSTOVĖ
Background

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos Apskaitos ir metodologijos skyriaus vedėja.